BejelentésKALANDOZÓ MAGYAROK
„ Gyertek utazni, látni, megismerni a világot!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
AETR szabályok

AETR szabályok: Különjárat során az autóbuszvezetõ(k) vezetési- és pihenõidejére vonatkozó fõbb elõírások: • A napi vezetési idõ nem haladhatja meg a 9 órát. A napi vezetési idõt azonban meg lehet hosszabbítani legfeljebb 10 órára, legfeljebb hetente két alkalommal. • A heti vezetési idõ nem haladhatja meg az 56 órát, és nem vezethet a 2002/15/EK irányelvben meghatározott maximális heti munkaidõ túllépéséhez. • Az összeadódott összes vezetési idõ bármely egymást követõ két hét alatt nem lehet több 90 óránál. • A napi és heti vezetési idõknek tartalmazniuk kell az összes, a közösség vagy egy harmadik ország területén töltött vezetési idõt. • A jármûvezetõnek egyéb munkaként kell bejegyeznie a meghatározott módon töltött idõt, valamint minden, az ezen rendelet hatálya alá nem tartozó kereskedelmi célú jármû vezetésével töltött idõt, továbbá be kell jegyeznie minden, 3821/85/EGK rendelt 15. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott készenléti idõt az utolsó napi vagy heti pihenõideje óta. Ezt a bejegyzést kézzel kell megtenni az adatrögzítõ lapon, a kinyomaton, vagy azt kézzel kell bevinni a menetíró készülékbe. • Négy és fél óra vezetési idõszak eltelte után a jármûvezetõnek legalább 45 perces megszakítás nélküli szünetet kell tartania, kivéve, ha pihenõidõt tart. • Ez a szünet felcserélhetõ egy legalább 15 perces szünettel, amelyet egy legalább 30 perces szünetnek kell követnie, elosztva e szüneteket oly módon, hogy megfeleljenek az elsõ bekezdés rendelkezéseinek. • A jármûvezetõnek napi és heti pihenõidõket kell tartania. • Az elõzõ napi pihenõidõ vagy heti pihenõidõ vége után minden 24 órás idõszakon belül a jármûvezetõnek újabb napi pihenõidõt kell tartania. Amennyiben a napi pihenõidõ 24 órás idõtartamra esõ része legalább 9, de kevesebb mint 11 óra, a kérdéses napi pihenõidõt csökkentett napi pihenõidõnek kell tekinteni. • A napi pihenõidõt ki lehet terjeszteni rendszeres heti pihenõidõvé vagy csökkentett heti pihenõidõvé. • A jármûvezetõnek bármely kétheti pihenõidõ között legfeljebb három csökkentett napi pihenõideje lehet. • A (2) bekezdéstõl eltérve, a napi vagy heti pihenõidõ végétõl számított 30 órán belül a többfõs személyzet tagjaként mûködõ jármûvezetõnek újabb, legalább 9 órás napi pihenõidõt kell tartania. • Bármely két, egymást követõ héten a jármûvezetõnek tartania kell legalább két rendszeres heti pihenõidõt, vagy egy rendszeres heti pihenõidõt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenõidõt. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követo harmadik hét vége elõtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelõ pihenõvel. A heti pihenõidõdnek az elozõ, heti pihenõidõ végétõl számított hat, 24 órás idõszak végéig meg kell kezdõdnie. • A csökkentett heti pihenõidõ kompenzációjaként tartott pihenõt egy másik, legalább 9 órás pihenõidõhöz kell kapcsolni. • Ha a jármûvezetõ ezt választja, a napi pihenõidõk és a csökkentett heti pihenõidõk, melyekre a telephelytõl távol kerül sor, a jármûben is tarthatók, amennyiben az megfelelõ háló- vagy fekvõhellyel rendelkezik minden jármûvezetõ számára, és a jármû álló helyzetben van. • Az olyan heti pihenõidõt, mely két hétre oszlik el, bármelyik héthez lehet számítani, de mindkettõhöz nem. • Amennyiben a komppal vagy vonattal szállított jármûvet kísérõ jármûvezetõ rendszeres napi pihenõidõt tart, ezt a pihenõidõt - legfeljebb kétszer - meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított idõtartama nem haladja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenõidõ során a jármûvezetõ számára háló- vagy fekvõhelynek kell rendelkezésre állnia. • A jármûvezetõ által utazással töltött bármely idõszak, annak érdekében, hogy eljusson arra a helyre vagy oda visszatérjen, ahol az ezen rendelet hatálya alá es õ jármû található, azért, hogy azt a jármûvet átvegye, amely továbbá nem a jármûvezetõ otthonánál és nem is a jármûvezetõ általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói muködési központnál található, nem számít pihenõnek, illetve szünetnek, hacsak nincs a jármûvezetõ kompon vagy vonaton, és nem áll a rendelkezésére háló- vagy fekvõhely. • A jármûvezetõ által egy ezen rendelet hatályán kívül esõ jármû vezetésével annak érdekében töltött bármely idõszak, hogy eljusson vagy visszatérjen az ezen rendelet hatálya alá tartozó jármûhöz, amely nem a jármûvezetõ otthonánál és nem is a jármûvezetõ általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói mûködési központnál található, egyéb munkának számít.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!